Phả đồ
Tìm kiếm
Nhập tên người cần tìm :
Thống kê
Tổng số : 473 người (305 nam, 168 nữ)
Tổng số đã mất : 131 người (100 nam, 31 nữ)
Tổng số cùng đời với : 0 người (0 đã mất)
+ Nam : 0 người
+ Nữ : 0 người
Thông báo

Ban quản lý nhà thờ họ Nguyễn gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Anh Trưởng ban Điện thoại: 0375003096  / 0394704838 

2. Nguyễn Đình Chiểu - 0988437566   

3. Nguyễn Thế Thức - 0856097249   

4. Nguyễn Hữu Duyệt - 0989520808  

Số tài khoản đóng góp về nhà thờ họ nguyễn như sau:

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Anh; số tài khoản: 0641000019030

Mở tại ngân hàng Vietcombank Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Trân trọng cảm ơn!